Gawad Galing Barangay

BULACAN LOGO Tagalog

Gawad Galing Barangay

Provincial Government of Bulacan

ggblogo

Sino ang pwedeng sumali?

 • Ang lahat ng barangay sa lalawigan ng Bulacan ay maaring sumali sa proyektong ito. Maging ang mga nanalo na noong mga nakakaraang mga taon ng implementasyon ng mga parangal na ito. Maliban sa mga napagkalooban ng parangal bilang “Hall of Fame”.

Paano ang pagsali?

PROYEKTONG PAMBARANGAY

Ang mga tiyak ng batayan para sa tatlong (3) kategorya ng parangal ng GGB ay ang mga sumusunod:

 1. Parangal sa Natatanging Gawaing Pambarangay (Good Governance)
  • Ehekutibong Pamamahala
  • Pamamahala sa Lehislaturang Gampanin
  • Pamamahala sa Gampaning Panghudikatura
 2. (Program-based)
  1. Mabisa (Effective). Nakapagsimula ng pagbabago sa pamayanan at nakapagbigay ng solusyon sa isang natukoy na suliranin.
  2. May pakikipagtulungan sa mga tao (People Empowerment)- May malinaw na balangkas ng pakikilahok ng mga nakinabang mula sa pagpaplano, pagpasiya, at hanggang sa aktwal na pagpapatupad nito.
  3. Patuloy na pagpapatupad kahit na may pagbabago sa liderato (Sustainability) – Potensyal ng proyekto na maipagpatuloy sa kabila ng pagpapalit ng administrasyon.
  4. May tiyak na resulta (Positive Impact) – Kakayahan ng proyekto na mapaunlad ang panlipunan at material na kapakanan ng pamayanan.
  5. Kayang gayahin (Replicability) – Potensiyal na maging huwaran at maaaring gayahin o ulitin sa iba pang barangay.
  6. May kabaguhan at pagkamalikhain (Innovativeness and Creativity) – Nagpapakilala ng bago at malikhaing mga pamamaraan sa implementasyon at pamamahala ng proyektong pambarangay.

GANTIMPALA SA MGA MAGWAWAGI

P200,000.00

Plake ng Pagkilala

PUNONG BARANGAY

 • Ehekutibong Pamamahala
 • Pamamahala sa Lehislaturang Gampanin
 • Pamamahala sa Gampaning Pangkatarungan

KAGAWAD NG BARANGAY

 • Gampanin sa Sanggunian
 • Pamumuno sa Lupon
 • Pagtulong sa Punong Barangay sa pagsasagawa ng mga Gawain
 • Pakikitungo sa mga kawani, Non-Government Organization at mamamayan

KALIHIM NG BARANGAY

 • Pagganap ng tungkulin bilang Kalihim ng Sangguniang Barangay
 • Pagganap ng tungkulin bilang Kalihim ng Lupon sa Katarungang Pambarangay
 • Pag-iingat ng mga dokumento

INGAT-YAMAN NG BARANGAY

 • Tungkulin at Responsibilidad
 • Pakikipag-unayan sa mga kasamang opisyal ng barangay
 • Pakikitungo sa mga kliyente

GANTIMPALA SA NATATANGING LINGKOD BARANGAY

P50,000.00 at Plake ng Pagkilala

PUNONG BARANGAY

P20,000.00 at Plake ng Pagkilala (bawat isa)

KAGAWAD NG BARANGAY, KALIHIM NG BARANGAY, INGAT-YAMAN NG BARANGAY

VOLUNTEER GROUP

 • Makabuluhang ambag sa kanilang pamayanan
 • Pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon, atbp.
 • Mga karangalan at pagkilalang natamo

GANTIMPALA SA NATATANGING VOLUNTEER GROUP

P50,000.00 at Plake ng Pagkilala

VOLUNTEER WORKER

 • Makabuluhang ambag sa kanilang pamayanan
 • Pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon, atbp.
 • Mga karangalan at pagkilalang natamo
 • Mga talang pampamilya
 • Mga pambihirang katangian

GANTIMPALA SA NATATANGING VOLUNTEER WORKERS

P20,000.00 at Plake ng Pagkilala (bawat isa)

VOLUNTEER WORKERS

Contact Us

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa
Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO)
ikatlong Palapag, Provincial Capitol Building
Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan.

Send a Message

Please enter your name.
Please enter a message.

Socially

Make a Call